Produktų dizaino plėtra

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0006

„JAKELIO ŽVAKĖS“ UAB produktų dizainų plėtra“

Projekto metu įmonė planuoja sukurti naujų produktų dizainų kolekciją, kurie leis įmonei padidinti produkcijos asortimentą, sumažinti gamybos kaštus, padidinti įmonės darbo našumą ir padidinti įmonės tarptautinį konkurencingumą. Taip pat projektas leis įmonei prisidėti prie socialiai atsakingo verslo iniciatyvų ir spręsti įvairias socialines problemas (dizainai leis produktus gaminti neįgaliems darbuotojams, gaminti universalaus dizaino produktus, spręsti kitas socialines ir ekologines problemas).

Pasibaigus projektui įmonė planuoja ir toliau gaminti projekto metu sukurtų dizainų produktus, vystyti socialiai atsakingo verslo veiklas. Taip pat įmonė tikisi, kad projekto metu sukurti dizainai leis padidinti įmonės pardavimus, atitinkamai padidinti įmonės pelningumą ir darbo našumą. Projekto rezultatai – sukurti dizainai leis įmonei gamybos metu taupyti gamybos kaštus, pateikti produktus įvairioms  naujų vartotojų grupėms, kas didins įmonės konkurencingumą ir produkcijos diversifikaciją.

Projekto trukmė – 2020.07 – 2021.07

Projekto biudžetas –  52.140,00 EUR, iš jų 29.368,03 EUR finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

×

Turite klausimų?

    Sutinku, kad mano duomenys (vardas,elektroninio pašto adresas, telefono numeris) bus naudojami užklausos atsakymui.